logo
API Anahtarı Nedir ve Güvenilir Midir ? | Fabor Digital

API Anahtarı Nedir ve Güvenilir Midir ?

API'lerle çalışırken sık sorulan bir soru "API anahtarı nedir?" sorusudur. Uygulama programlama arayüzü (API), yazılım programlarının etkileşime girmesine, verileri paylaşmasına ve işlevlerini bütünleştirmesine olanak tanır. API'ler, normalde bağlantısı olmayan yazılımlar arasındaki görüşmeleri kolaylaştırır ve günlük olarak kullandığınız birçok güçlü entegrasyonun arkasındaki teknolojidir.

Bununla birlikte yüz yüze görüşmeden farklı olarak, bir API'nin konuştuğu uygulamanın iddia ettiği kişi olup olmadığını doğrulaması daha zordur. Genellikle özel ve hassas bilgileri ifşa ettikleri için, API'lerin müşterilerini geçirmeye izin vermeden önce tanımlama yollarına ihtiyacı vardır. Aksi takdirde, bu büyük bir güvenlik sorunu olacaktır.

API anahtarları böyle bir güvenlik önlemidir. API isteğinde bulunan müşteri için bir kimlik kartı görevi görerek API'lerin uygun erişim izinlerini atamasına ve verilerinin nasıl kullanıldığını izlemesine yardımcı olur.

API'ler ya da pazarlama entegrasyonları ile çalışıyorsanız API anahtarlarının ne olduğunu, API güvenliğine nerede uyduklarını ve neden göz önünde bulundurmanız gereken tek koruma katmanı olmadıklarını bilmelisiniz.

API Anahtarı Nedir ?

Bir API anahtarı, API istemcisine atanan ve API'yi çağıran bir uygulamanın kimliğini doğrulamak için kullanılan bir tanımlayıcıdır. Genellikle API çağrısına dahil edilen, API'nin aldığı ve doğruladığı benzersiz bir alfanümerik dizedir. Çoğu API, kullanımı takip etmek ve geçersiz veya kötü amaçlı istekleri belirlemek için anahtarlar kullanır.

Genel olarak, API anahtarları bir API isteğinde iki temel işleve hizmet eder:

Proje Kimlik Doğrulaması: API anahtarı, isteği alan API'yi talep eden uygulamayı tanımlar. Her projenin, onu diğer projelerden ayırt etmek için benzersiz bir anahtarı bulunmaktadır.

Proje Yetkilendirmesi: API anahtarı, API'ye talepte bulunan uygulamanın API'yi kullanma izni olup olmadığını ve API'nin hangi hizmetlerine erişebileceğini söyler. Bir uygulama bir API'ye erişebilse bile, yalnızca sınırlı sayıda API hizmetini kullanma yetkisine sahip olabilir.

Bir istekte sağlanan API anahtarına bağlı olarak API, anahtarı istemci veritabanı ile kontrol eder ve ardından isteği kabul eder ya da reddeder. İstek kabul edilir ise API, istemcinin yine API anahtarı ile ilişkilendirilmiş erişim haklarına dayalı olarak istemciye verilerine ve işlevlerine erişim izni verir.

Ek olarak, API sahipleri, bireysel istemcilerden gelen talep türleri ve talep hacmi dahil olmak üzere API etkinliğini izlemek için API anahtarlarını kullanır. Her isteğin ilişkili bir anahtarı olduğundan, API sahipleri anahtara göre filtre uygulayabilir ve belirli bir müşteriden gelen tüm istekleri görüntüleyebilir.

Bu izleme yeteneği, API'yi zararlı trafikten korurken çok önemlidir. Bilgisayar korsanları, zararlı kod eklemek için kimlik bilgilerini taklit etmek veya API sunucusunu isteklerle doldurmak gibi çeşitli yöntemlerle sık sık API'leri hedefler. Anahtarlarla bir API, anonim bot trafiğini ortadan kaldırabilir veya gerekirse belirli bir kullanıcıdan gelen istekleri engelleyebilir.

API anahtarlarının bireysel kullanıcıları değil, proje ve uygulama isteklerini belirlediğine dikkat etmek önemlidir. Bir API anahtarı API'ye isteğin hangi projeden geldiğini söyler, ancak projeye erişimi olan belirli kullanıcıları belirleyemez. Bu, daha sonra inceleyeceğimiz önemli bir güvenlik sınırlamasıdır.

API Anahtarı Nasıl Kullanılır ?

API'ler genellikle geliştiricilerin istekte bulunmadan önce bir anahtar edinmesini gerektirir. Süreç, API geliştiricisinin web sitesinde belgelenmeli ve size başlamak için ihtiyacınız olan her şeyi anlatmalıdır.

Çoğu durumda, e-posta ve diğer bilgilerle bir geliştirici hesabına kaydolmanız gerekir. Ardından, projenizi kaydetmeniz ve API sahiplerinin bilmesi gereken proje bilgilerini girmeniz istenecektir.

Projenizle ilişkili rastgele oluşturulmuş karakterlerden oluşan benzersiz bir dizi olan en az bir API anahtarı almalısınız.

Biri genel anahtarınız diğeri özel anahtarınız olarak etiketlenmiş iki anahtar alabilirsiniz. Ortak anahtar, ortak çalışanlarla paylaşılabilir ve API'nin veri ve işlevlerine erişim açısından daha sınırlıdır.

Özel anahtarınız kimseyle paylaşılmamalıdır. Bu, projeniz için daha kesin bir tanımlayıcıdır ve geliştirici hesabınıza ve tüm verilerinize erişim sağlar.

API anahtarınızı isteklere dahil etmekle ilgili olarak, anahtarınızı nereye yerleştireceğiniz konusunda API'nin belgelerine bakın. Genellikle anahtarınız istek başlığındadır ya da request yöntemini izleyen bir sorgu dizesinde yazılıdır.

API Anahtarları Güvenli Midir ?

Web API'leri, internet üzerinden oturum açma kimlik bilgileri, kişisel bilgiler ve finansal işlemler dahil olmak üzere uygulamalar arasında hassas verileri aktardıkları için siber saldırıların yaygın bir hedefidir. Bununla mücadele etmek için web API'lerinin çok güvenli olması gerekir.

API anahtarları, bir projeyi bir API'ye tanımlayabilir ve projenin hangi kaynaklara erişebileceğini belirleyebilir. Ancak uzmanlar, API anahtarlarının kendi başlarına yeterince güvenli olduğunu düşünmemektedir. Bunun birkaç nedeni var:

API anahtarları, istekte bulunan bireysel kullanıcının kimliğini doğrulayamaz, yalnızca isteği gönderen proje veya uygulamanın kimliğini doğrulayabilir.

API anahtarları parola gibidir, yalnızca sahibi bunları güvenli bir şekilde sakladığında etkilidir. Bir anahtar yanlış ellere geçerse kolayca kullanılabilir.

API anahtarlarının süresi nadiren dolduğundan, anahtarın sahibi anahtarı yeniden oluşturmadığı ya da devre dışı bırakmadığı sürece bir bilgisayar korsanı anahtarı süresiz olarak kullanabilir.

Bu nedenlerden dolayı, günümüzde popüler API'ler ayrıca kullanıcı kimlik doğrulaması ve yetkilendirmesi kullanır. Kullanıcı kimlik doğrulaması, istekte bulunan kişinin (yalnızca uygulamanın değil) söyledikleri kişi olup olmadığını kontrol eder. Kullanıcı yetkilendirmesi, bu kişinin isteğini tamamlamasına izin verildiğini doğrular.

Kullanıcı kimlik doğrulaması ve yetkilendirmesi, API anahtarlarından daha güvenli olan kimlik doğrulama belirteçleri ile gerçekleştirilir. OAuth protokolü, günümüzün kullanıcı kimlik doğrulaması ve yetkilendirmesi standardıdır ve kullanıcıların parola sağlamadan kimliklerini doğrulamalarına olanak tanır. Bu, kullanıcıların bir uygulamada (LinkedIn gibi) başka bir uygulama (Google gibi) aracılığıyla oturum açabildiği çoklu oturum açmanın arkasındaki teknolojinin aynısıdır.

API Anahtarlarını Güvenli Şekilde Saklama

Dezavantajlarına rağmen, API anahtarları hala popülerdir ve çağıran projeleri belirlemek için değerlidir. Bir API ile çalışırken bir ya da birkaçını takip etmeniz gerekebilir. API anahtarları, parolalar gibi çalışır, bu anahtarlar saklanmalı ve korunmalıdır. Çalınan bir anahtarın riskini sınırlamak için atabileceğiniz bazı temel adımlar şunlardır:

Anahtarınızı yapışkan bir notun üzerine veya bilgisayardaki herhangi bir dosyada halka açık bir yere yazmayın. Anahtarınıza geliştirici hesabınızdan güvenle erişebilirsiniz.

Projenizi ekran görüntüleriyle, genel bir depoya, bir URL'e yüklerken ya da belgelendirirken anahtarınızı yanlışlıkla açığa çıkarmamaya dikkat edin.

Kaynak dosyalarınıza erişimi olan herkes anahtarınızı görebileceğinden, API anahtarınızı doğrudan programınıza yazmayın.

API anahtarınızı paylaşmadan önce yeniden oluşturun ve en yeni paylaşılan anahtar olarak etiketleyin.

API anahtarlarını e-posta yoluyla paylaşmayın. API istekleriniz için her zaman HTTPS/SSL kullanın.

Her projeye benzersiz bir API anahtarı atayın ve buna göre etiketleyin. Güvenliği ihlal edilmiş bir anahtar keşfederseniz, diğer projelerinizi etkilemeden anahtarı yeniden oluşturabilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

Fabor Digital Daima Yanınızda

Teknoloji ve yazılım alanındaki gelişmeleri yakından takip etmek için Fabor Digital’i takipte kalın!

Fabor Digital | Sizi Arayalım Yazısı Light